thương hiệu tv doanh nghiệp >> TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG - ETMCENTER

Mọi thành viên trên website đều có thể gửi thông tin phim thương hiệu trên hệ thống

Để hiệu quả hơn trong việc quảng bá thương hiệu hãy gửi video về ban quản trị website nếu doanh nghiệp đã có phim. Hãy đăng ký làm phim doanh nghiệp nếu doanh nghiệp chưa có. Hoặc liên hệ trực tiếp tại HotLine: (+84) 979436256 để làm phim giới thiệu về doanh nghiệp.

 • Ngành nghề: Viễn thông
 • Điện thoại bàn 08898150
 • Điện thoại di động
 • Fax 088981505
 • Email etm@etmcenter.com.vn
 • Website http://www.etmcenter.com.vn
 • Địa chỉ C4/5-6 Đinh Bộ Lĩnh, P.26, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
 •  

   TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG - ETMCENTER

   

  NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
   

  Nghiên cứu thực nghiệm, triển khai áp dụng công nghệ mới trong lĩnh vực công nghệ và quản lý môi trường.

  DỊCH VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

  Đo đạc và phân tích chất lượng môi trường nước (nước cấp, nước thải), khí và chất thải rắn.

  Tư vấn giám sát và kiểm soát chất lượng môi trường.

  Tư vấn lập đăng ký chủ nguồn thải, đăng ký xả thải và gia hạn giấy phép khai thác nước ngầm.

  Lập đánh giá tác động môi trường, bản cam kết bảo vệ môi trường.

  Lập báo cáo đầu tư (báo cáo nghiên cứu khả thi), lập dự án đầu tư và thiết kế cơ sở.

  Lập thiết kế kỹ thuật (báo cáo kinh tế kỹ thuật).

  Tư vấn đấu thầu, lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu các công trình môi trường.

  Thiết kế, thi công, cung cấp thiết bị, lắp đặt và vận hành các hệ thống xử lý môi trường (nước cấp, nước thải, khí thải, chất thải rắn).

  Tư vấn và chuyển giao công nghệ trong mọi lĩnh vực về nước thải, khí thải, chất thải rắn và các loại chất  thải khác.

  HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG CÁC LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN

  ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ VỀ CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

  Địa chỉ: C4/5-6 Đinh Bộ Lĩnh, P.26, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
  Điện thoại: +84 (08) 8981501 - 8981502 - 8981504 - Fax: +84 (08) 8981505